Asociația Four Change

Despre noi

Asociația Four Change (AFC) este o organizație nonguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românești care și-au propus să producă schimbări pozitive, atât în sectorul nonguvernamental, cât și în cadrul comunităților în care acționează. Schimbări care să conducă la o percepție a ONG-urilor ca actori puternici, firești ce joacă un rol esențial în procesul de dezvoltare durabilă.

Misiunea noastră este să sprijinim organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în societate și să dezvoltăm comunități active, puternice, incluzive.

“Din pasiune pentru societatea civilă” nu este doar un slogan, ci motto-ul care ne ghidează în fiecare acțiune.

Până în prezent, am lucrat cu peste 10.000 de beneficiari direcți, am demarat proiecte în 7 județe din țară și am contribuit la dezvoltarea sustenabilă a zeci de comunități. Avem experiență în implementarea a 18 proiecte finanțate prin fonduri private, fonduri europene structurale (POSDRU, POCU și POCA), EEA GRANTS și Mecanismul Elvețian de Cooperare.

Suntem furnizor acreditat și licențiat de servicii sociale (din 2015), cu peste 5 ani experiență în furnizarea serviciilor sociale în mediul rural.

Mai mult, AFC este furnizor acreditat de formare profesională, în diverse domenii: Abilități de viață, Abilitățile viitorului, Management de proiect, Competențe antreprenoriale, TIC, Lobby și advocacy, Inspector resurse umane, organizând până în prezent peste 50 de sesiuni de formare profesională.

Acordăm o atenție deosebită educației și formării, astfel că, în cadrul celui mai recent proiect al nostru de acest tip - “Punem județul Giurgiu pe harta educației din România” - (derulat în perioada mai 2018 – septembrie 2021), 75 de profesori din 5 școli din județul Giurgiu au participat la programul de formare pe care Asociația Four Change l-a furnizat: “Metode interactive de dezvoltare a abilităților de viață la clasă”. Am urmărit creșterea gradului de implicare în activitățile educaționale, prin dezvoltarea competențelor profesionale, a 105 cadre didactice și prin includerea a 75 profesori în programul de instruire “Abilități de viață”, în vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar. Totodată, am avut ca scop îmbunătățirea calității actului didactic a profesorilor din cele 5 comunități (Cosoba, Crevedia Mare, Stoenești, Cartojani, Trestieni) și a impactului acestuia asupra celor 688 elevi beneficiari indirecți ai acestui program de mentorat, în urma participării la activitățile de formare.