Programul „A doua șansă“

Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate. Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională. Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care se află în următoarele situații:

Pentru programul "A doua şansă - învăţământ primar":

  • nu au participat deloc la educaţia formală - şcolară;
  • au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar - indiferent de momentul şi motivele abandonului;
  • nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

Pentru programul "A doua şansă - învăţământ secundar inferior":

  • au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe, sau
  • au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ - indiferent de momentul şi motivele abandonului.