“Aripi spre viitor”

Despre proiect

Derulat în parteneriat cu Fundația Estuar, ISMB și DGASPC Sector 6, proiectul “Aripi spre viitor” își propune:

 • Reîntoarcerea în sistemul de educație și formare, a unui număr de 500 persoane din regiunea București-Ilfov, care au abandonat școala/nu au finalizat educația obligatorie.
 • Dezvoltarea unor servicii educaționale de calitate prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 420 persoane din sistemul de învățământ.

Beneficiari direcți (din regiunea București - Ilfov) sunt:

 • Copii și tineri cu vârste între 6 și 16 ani care au abandonat școala.
 • Adulți cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu de 10 clase - părinți, membri ai familiilor cu copii, tutori ai copiilor și tinerilor, persoane care au în grijă copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, persoane de etnie roma.

Ce oferim în cadrul proiectului?

 • Cursuri în incinta unităților de învățământ
 • Programe de educație parentală
 • Servicii de consiliere și orientare a carierei
 • Ateliere de educație nonformală
 • Subvenție pentru continuarea studiilor și participare la program

Activitățile din proiect:

 • Campanie de informare și constientizare cu scopul informării participanților și a părinților/turorilor, cu privire la facilități și beneficii.
 • Programe de tip “A doua șansă” adresate copiilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.
 • Program de educație parentală - Școala Părinților: informare și consiliere pentru 200 de parinți/aparținători/tutori ai copiilor și tinerilor, care nu și-au finalizat educația obligatorie (inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate).
 • Servicii de consiliere și orientare a carierei pentru 500 copii, tineri și adulti care nu și-au finalizat educația obligatorie.
 • Ateliere de educație nonformală “Abilitățile viitorului” pentru 500 de copii, tineri și adulti. Centrate pe învățare experiențială, acestea au scopul de reintegrare, păstrare în sistemul educațional și prevenirea abandonului școlar, precum și apropierea elevilor de instituția scolii.
 • Program de instruire ”Abilitățile viitorului” pentru 420 persoane care fac parte din personalul didactic - învățământ preuniversitar, personalul de sprijin și auxiliar din școli și echipa managerială la nivelul școlilor din București și Ilfov.
*În cadrul proiectului, se va oferi sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri/adulți beneficiari ai programului de tip “A doua șansă”, prin acordarea de subvenții în cuantum de 1800 lei/persoană, la finalizarea unui ciclu de învățământ.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
Componenta 1 – Măsuri de educație de tip A doua șansă regiunea mai dezvoltată București-Ilfov
Axa Prioritară Educație și competențe: Operațiune Compozită OS 6.4, 6.6
Nr: POCU/666/6/23/135937
Beneficiar: Fundația Estuar
Perioada de implementare: 32 de luni (01.01.2021 – 30.09.2023)
Valoarea totală a Contractului de Finanțare – 9.518.252,96 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILM: 7.614.602,38 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.335.888,25 lei