Fișe de activități

Vă punem la dispoziție o serie de Resurse care pot fi folosite atât la clasă, cât și în cadrul atelierelor de educație non-formală

Spre deosebire de procesele de învățare din educația formală, în educația non-formală implicarea participantului în proces este importantă pentru că acesta este invitat să ia parte activ la activitățile la care ia parte. În funcție de participarea și contribuția acestuia el își dezvoltă abilități și competențe ce fac parte din obiectivele de învățare și nu numai. Educația non-formală oferă astfel și o utilitate practică imediată a rezultatelor învățării.

Facilitarea procesului de învățare are o serie de avantaje pentru elev

  • Participare activă – elevul contribuie și primește
  • Elevul - Partener în procesul de învățare – are o responsabilitate mai mare asupra lucrurilor pe care le învață și asupra abilităților pe care le dezvoltă
  • Motivația elevului este și una interioară
  • Elevul este motivat de faptul că vede repede posibilitatea de a aplica cele învățate
  • Parte din conținutul din cadrul curriculei poate porni de la nevoile, provocările și interesele elevului/participantului l a procesul educațional
  • Centrat pe experiența elevilor
  • Metodele cuprind: dialog, dezbatere, aplicații practice
  • Se creează contextul de schimb de experiență
  • Învățarea prin experiență este completată de studiu individual și aspecte teoretice prezentate de profesor

Resurse dezvoltate de Asociația Four Change în cadrul proiectului “Punem județul Giurgiu pe harta educației din România”.

Broșura “Vocea Copiilor” prezintă idei ce pot servi drept inspirație pentru deschiderea și menținerea spațiilor de tip ludotecă în școli. Sunt prezentate principii de lucru și metodologia folosită, în cadrul atelierelor de educație non-formală unde au fost susținute o serie de activități care să dezvolte abilitățile psihice, sociale și fizice ale elevilor.

Cursul “Metode alternative de dezvoltare a abilităților de viață la clasă” are ca scop dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a înțelege contextele de învățare a elevilor la clasă. Se urmărește identificarea tipurilor de educație corelate cu ritmul de învățare și implementarea acestora.