Studii și cercetări

Bibliotecă de resurse, care cuprinde informații utile și strategii ce pot fi folosite în activitatea didactică: educație în Europa, competențele viitorului, utilizarea de tehnologii digitale, training vocațional, incluziune și protecția copilului sunt doar câteva dintre temele pe care le veți găsi abordate aici.

Programul A doua Șansă este unul flexibil, astfel încât să motiveze cursanții și să-i sprijine în procesul educațional, cu scopul finalizării ciclurilor de învățare. În acest context, unitățile de învățământ au o mai mare autonomie în implementarea lui. Asta implică diverse programe de formare adresate cadrelor didactice și utilizarea diverselor tipuri de materiale educaționale pentru cursanți.